about help contact join editorialpolicy newswire publish
 
CHILIO Mar 30
800 arestitoj post protesta tago

Miloj da homoj marshis sur la stratoj por protesti kontraú la transporta sistemo de urbo Santiago, chefurbo de Chilio. La popolo plendas pro la nova transporta sistemo enkondukita de la registaro de prezidantino Michelle Bachelet komence de februaro, kiu rezultigis, inter aliaj aferoj, teruran malabundon de busoj. La manifestacioj koncentrighis en la plej granda parto de periferiaj kvartaloj, kiuj estis pli damaghitaj de la manko de busoj. La popolo okazigas chiutagajn blokadojn ekde la inaúguro de la sistemo.

La manifestaciantoj kaptis la okazon de la protestoj de "Tago de Juna Batalanto" memor-festata en la tuta Chilio omaghe al Rafael kaj Eduardo Toledo, du fratoj murditaj en marto 1985, viktimigoj de polica subpremado. Entute 800 homoj estis arestitaj dum la manifestacio.

Legu pli: Plena raporto pri la krizo en la transporto | Fratoj Vergara -Toledo kaj la tago de la batalanta junularo

Fotoj: [ I | II | III ]

komentu chi raporton
FRONTO KONTRAÚ PLIALTIGO DE BUS-BILETO Mar 15
Gelernantoj denove manifestacias sur stratoj en la urbo Campinas

En mateno de jaúdo, la 15-an de marto, mez-lernejanoj marshis denove sur la stratoj de la urbo Campinas por protesti kontraú la alta prezo de la urba transporttarifo. La manifestacio finis antaú la urbo-domo, kiu estis chirkaúbarita de urba kaj shtata policoj kaj hundoj.

Fine de 2006 S-ro. Hélio de Oliveira Santos, ano de Demokratia Laborista Partio (PDT), urbestro de Campinas, donis malagrablan donacon al la popolo. Li plialtigis la busbileton de R$ 2,00 al R$ 2,25 kaj la prezon de selektita transporto de R$ 2,20 al R$ 2.,60. La plialtigo validas ekde la 19-a de decembro, kiam la lernejanoj feriis kaj la laboristoj ghenerale pretighis por la jarfinaj festoj, en taktiko de la urba registaro por malfaciligo de manifestacioj de malkontentuloj kaj por nerimarkigo au silentigo de la popola malkontento.

En Campinas Fronto kontraú Plialtigo de Bus-bileto aranghas tiajn mobilizojn pere de peticioj, agoj kaj manifestacioj por tiel elmontri plenan indignighon kaj por nuligi la plialtigon. Reprezentantojn de la lernejanoj akceptis la urba sekretario pri transporto, S-ro Gerson Bittencourt, kiu prezentis la kialojn por la plialtigo, sed tio ne konvinkis la gelernantojn pri sia praveco. La sekretarion oni invitis al publika pri-diskutado, okazonta la 12-an de aprilo, sed li ne konfirmis sian partoprenon.

Fotoj: [ I | II ]

Partoprenu

komentu chi raporton
RAJTOJ DE BESTOJ Feb 15
2a Internacia Protesto kontraú Peltoj

Geaktivuloj de diversaj organizoj por defendo kaj liberigo de bestoj protestis la lastan 13-an de februaro, antaú ambasadorejoj kaj konsulejoj de Chinio en pli ol 37 urboj en 27 landoj chirkaú la mondo okaze de la 2-a Internacia Protesto Kontraú Peltoj, denuncinte la kruelon kontraú bestoj en china produktado de peltoj.

Fresh-dataj esploroj konfirmis la shokajn metodojn en bredo, transporto, aresto kaj murdo de bestoj. Inter la specioj trovighas ne nur la kutimaj haút-liverantoj kiel vulpo, kuniklo kaj prociono sed ankaú katoj kaj hundoj, kiuj estas senhaútigataj laú perforta maniero, dum la besto ankoraú vivas. Aliaj bestoj estas murdataj per rompo de kolo, spirhaltigo, subakvigo, gas-venenigo aú elektroshoko en la anuson kaj vaginon . La peltoj estas trompe negocataj, kvazaú temus pri alia-bestaj peltoj. Chiujare pli ol 40 milionoj da bestoj estas murdataj en Chinio por uzado kaj eksportado de peltoj kaj la lando farighis la plej granda monda produktanto de peltoj.

En Brazilo okazis protestoj en la urboj São Paulo kaj Rio de Janeiro. La china konsulejo en  São Paulo rifuzis akcepti protest-leteron adresatan al la prezidanto de Chinio. Dum la china registaro ne entreprenas radikalan shanghon en la traktado de bestoj, la aktivuloj alvokas homojn de chiuj landoj al plena bojkoto al Chinio: al turismo, al chinaj varoj kaj al la Olimpikaj Ludoj okazontaj enPekino en 2008.

Fotoj de la protesto en urbo São Paulo: [ I | II ] Fotoj de la protesto en urbo Rio de Janeiro: [ I | II ] | Video de la manifestacio en urbo São Paulo

Sciu pli pri la pelta industrio: [Videoj pri senfeligo de bestoj | Hejm-pagho de Anti-Fur Coalition ]

komentu chi raporton
OAXACA VIVAS Jan 17
Paca marsho en urbo Oaxaca rezultigis 8 torturitajn homojn

La lastan 17an de januaro en urbo Oaxaca okazis marsho kiu staris el "Monumento a la Madre" direkten al "Plaza de la Danza" por postuli liberecon al politikaj gearestitoj, haltigon de la subpremado, punon al murdistoj de la popolo kaj la forpelon de Ulisis Ruiz Ortiz el urbo Oaxaca. La marsho, alvokita de COFADAPPO, estis paca kaj komencis je la 16a horo per partopreno de pli ol 3.000 homoj.

Je la fino de la manifestacio, kiam la homoj jam estis revenintaj al siaj domoj, 8 aktivuloj estis arestitaj de polica grupo "Preventivos". Post kelkaj momentoj, aliaj 3 aktivuloj ankaú estis arestitaj. Nur post kelkaj horoj, ili estis lokalizitaj: ili estis fizike kaj psikologie torturitaj.

En urbo Santa Lucia del Camino, kie trovighas sidejo de CIPO-RFM (Consejo Indigena Popular de Oaxaca - Ricardo Flores Magón - Popola Indighena Konsilantaro de urbo Oaxaca) estas sen-numerplata cirkulanta taksio kiun CIPO suspektas esti minaca.

CIPO-RFM lanchis alvokon al chiuj popoloj de la mondo, alighantoj al "Otra Campaña" (Alia Kampanjo), al liberaj amas-komunikiloj, fratoj kaj fratinoj, por ke chiuj helpu disvastigi tion kio okazas en Oaxaca kaj por ke chiuj faru agojn kaj premojn che Federacia Registaro por la liberigo de la politikaj arestitoj kaj por la solvo de la justaj postuloj de la popolo de Oaxaca.

Fotoj :: [I | II | III | IV ]

Videoj :: [I | II | III ]

komentu chi raporton
ESPRIMLIBERECO Dec 20
Juraj procesoj kontraú la aktivuloj estas nuligitaj en provinco Santa Catarina

Venko de la sociaj movadoj en provinco Santa Catarina (Brazilo): Estis nuligitaj la juraj procesoj kontraú la aktivuloj Leo Vinicius kaj André Moura Ferro, akuzitaj de Justica Tribunalo pri "krimo kontraú la honoro". En novembro 2005, Leo kaj André verkis artikolojn kritikantajn la haltigon de apliko de legho pri senpaga busbileto en urbo Florianópolis. Ili denuncis la decidon kiel esence politikan kaj la superajn jughistojn kiel uzantojn de falsaj argumentoj por fundamenti la verdikton.

Krome pezis sur Leo Vinicius, ano de Movado por Senpaga Bus-veturo, alia proceso malfermita de prokuroroj Gilberto Callado kaj Vanessa Cavalazzi, respondeculoj pri la jura proceso, kiu nuligis la leghon pri senpaga bus-veturo. Kontraú la akuzoj okazis kolektado de subskriboj de aktivuloj kaj organizoj de chiuj partoj de Brazilo, kaj ankaú publika ago antaú la sidejo de Justica Tribunalo.

Tamen Leo Vinicius devos dejhori 120 horojn por komununaj servoj, kion en inter-akordiga aùdienco li akceptis kompense por nuligo de la proceso. Malgraú akcepto de la interkonsento, li plu opinias ke li ne krimis: "Kritiko al la institucioj estas principo de demokratio. La socio devas kontrolpovi la instituciojn" -li asertas.

Fotoj | Legu Intervjuon de Leo kaj Andre | Artikoloj de Leo Vinicius kaj André Moura

komentu chi raporton
AMAS-TRANSPORTO Nov 20
Urbo-registaro anoncas plialtigon de bus-tarifo kaj sektoroj de la socio organizighas

Post kelksemajna spekulado pri plialtigo de bus-tarifo en la urbo São Paulo, la urbestro Gilberto Kassab (Liberala Partio) anoncis la lastan jaúdon plialtigon je 15%, altigante la nunan tarifon de R$ 2,00 al R$ 2,30. Ekde la lasta tarifa plialtigho, en marto 2005, kiam la tarifo altighis de R$ 1,70 al R$ 2,00, la inflacio en tiu periodo, laú IPCA (Ampleksa Indico de Prezoj al Konsumantoj), sumis 6,9%. La urba registaro argumentas ke la plialtigo necesas por malpliigi la efikon de la senpagaj bus-biletoj kaj de la unupreza vetur-bileto al la bugheto. La kalkuloj tamen restas kashitaj en ia "nigra skatolo", dum videblas nur plialtigho de multmilionaj subvencioj al busaj entreprenistoj.

En la periodo de la lasta plialtigho ghis nun, la loghantaro de São Paulo konstatis konsiderindan kvalitan malplibonighon de la publika transporto: bus-malpliighon, nuligon de itineroj, allason de pli multaj pasagheroj en busoj kaj limigojn al uzebleco de la unupreza, integrita bileto. Pli granda kvanto de pasagheroj farighis ne nur en busoj sed ankau en metroo kaj trajnoj, pri kiuj oni ankau baldaú anoncos tarif-plialtigon. Laú Movado por Libera Pas-permeso (Movimento Passe Livre), tiaj argumentoj montras ke se la logiko de la amas-transporto turnas sin nur al profito, la prezo de la bus-bileto chiam plialtighos.

Responde al la tarifa bus-plialtigo, organizighas diversaj sektoroj de la socio por aranghi serion de manifestacioj kaj agoj por ke la tarifo denove ne plialtighu. La slogano estos: "Se plialtighos la tarifo , la urbo haltos!" Diversaj grupoj kaj sociaj movadoj kunvenis mardon, la 21-an de novembro, che la Ne-Registara Organizo "Eduka Agado" (Strato General Jardim, 660), kaj aliaj agoj certe okazos dum chi tiu semajno.

[ CMS alvokas al manifestacio kontraú plialtigo de busa tarifo en la urbo São Paulo, la 23-an de novembro | 15%-a plialtigo de bus-biletoj : chu tio ne estas inflacio? | Integrita bileto plialtighos al R$ 3,50 en la urbo São Paulo ]

komentu chi raporton
DEMOKRATIIGO DE AMAS-KOMUNIKILOJ Oct 15
4a Nacia Semajno por la Demokratiigo de Amas-komunikiloj

En Brazilo, naú familioj regas la chefajn amas-komunikilajn entreprenojn de la tuta lando. Ili informas laúplache tion, kion ili volas, dum 175 milionoj da homoj aúskultas silente. Tiu kontrolo pri la informado, kiu cirkulas tra la lando estas tute kontraúa al la interesoj de la socio.

La "amas-komunikiloj de malmultaj" atencas la homajn rajtojn, konstruas valorojn, kiuj utilas al privataj interesoj malprofite al publikaj interesoj - kaj ja evidente dum la balotadoj - influas rekte la formadon de la publika opinio.

La diverseco de la lando kaj la interesoj de la socio ne estas spegulata en la naciaj amas-komunikiloj. Ghuste por komenci tian debaton, kolektivo de organizoj, retoj kaj forumoj en diversaj brazilaj regionoj organizas la 4-an Nacian Semajnon por Demokratiigo de la Amas-komunikiloj.

Debatoj, rondaj tabloj por interparolo kaj ankaú kulturaj prezentadoj montros al la socio ke la amas-komunikiloj apartenas al ghi, ke informo estas publika posedajho kaj ke komunikado estas rajto.

Hejm-pagho de la semajno

Lokaj programoj: Urbo Goiania | Urbo Vitória | Urbo São Paulo | Urboj Tefé kaj Alvarães (provinco Amazonas) | Urbo Brasília (DF)

Sono: 4-a Nacia Semajno por Demokratiigo de la Amas-komunikiloj

komentu chi raporton
LIBERECO DE OPINIO Oct 01
Ago postulas nuligon de juraj procesoj kontraú Leo Vinicius kaj André Moura Ferro

La lastan vendredon, la 29-an de septembro, 20 geaktivuloj venis antaú Justican Tribunalon de Provinco Santa Catarina, en urbo Florianópolis (Brazilo), postuli nuligon de juraj procesoj kontrau la aktivuloj Leo Vinicius Liberatto kaj André Moura Ferro. La Tribunalo akuzis ambaú aktivulojn "atenci kontrau honoro kaj digno de la membroj de tiu chi Justica Kortumo".

Novembre de 2005 Leo kaj André verkis artikolojn kritikantajn la haltigon de apliko de legho pri senpaga busbileto. Ili denuncis la decidon kiel esence politikan kaj la superajn jughistojn kiel uzantojn de falsaj argumentoj por veni al la verdikto. Krome Leo estas akuzita ankaú en alia proceso fare de prokuroroj Gilberto Callado kaj Vanessa Cavalazzi, iniciatintoj de Kontraúkonstitucia Direkta Ago, kiu rezultigis la nuligon de la legho pri senpaga bus-veturo.

La Tribunalo proponis al Leo Vinicius 120-horan dejhoradon en komunumaj servoj, kiel kondichon por nuligo de la du juraj procesoj. Malgraú tio ke li plu opinias ke li ne krimis, ke "kritiko al la institucioj estas principo de demokratio" kaj ke "la socio devas havi kontrolon de la institucioj", Leo akceptis la proponon. Prokuroro Callado tamen asertis ke li procesos kontraú Leo postulante monkompenson kaj reprenon de la dirajho. Siaflanke André rifuzis la proponon (90-horan dejhoron en komunumo registrita che la Tribunalo) kaj do alfrontos la proceson.

Fotoj | Legu Intervjuon de Leo kaj Andre | Artikoloj de Leo Vinicius kaj André Moura

komentu chi raporton
DIREKTA AGO Sep 13
Chilio: 33 jarojn post la pucho, atakoj al simboloj de kapitalismo

Dimanchon, la 10-an de septembro, miloj de chilianoj marshis proteste sur la stratoj por peti juston kontrau la krimoj de la diktaturo de Pinochet kaj ankau por protesti kontraú kapitalismo. La 11-an de septembro 1973, infiltritaj de CIA-agentoj kaj gviditaj de Pinochet, partoj de la chilia militistaro bombardis la Registaran Palacon, okazigis la murdon de socialisma prezidanto Salvador Allende, startigis murdadon de pli ol 3.000 chilianoj por interrompi la proceson de konstruado de la "popola potenco" kaj tiel malfermis vojon al nov-liberalismo.

Post 33 jaroj la maldekstro avancis forte sed dividite. Okazis ne nur pacaj protestoj de hom-rajtaj grupoj, studentoj, ktp... sed ankaú rektaj agoj per atakoj al simboloj de kapitalismo nome bankoj kaj registaraj konstruajhoj. Membroj de komunismaj Partio kaj Junularo atakis anarkiistojn kaj farighis alfrontoj kontraú polico. Laú Sendependa Centro de Amas-komunikiloj de la urbo Santiago, 33 homoj estis arestitaj kaj 4 policistoj, vunditaj.

Speciale pri la chilia 11-a de septembro okazos prezentado de Latinamerika Festivalo de la Laborista Klaso (FELCO) en São Paulo, che Espaço Contraponto (Strato Medeiros de Albuquerque, 55), dimanchon, la 17-an de septembro, je la 14-a horo. Tiam oni projekciigos la filmojn: "La Batalo de Chilio" de Patrício Guzmán (kun paúzoj inter la tri partoj), "La 11an de septembro" parte de Ken Loach, kaj "Chile Top Ten", de kolektivo "Kie situacias Latinameriko". Post la projekcio oni neformale pridebatos Chilion, la popolan potencon kaj la lingvajhon de la filmoj.

Bildoj de la protestoj kaj hejm-paghoj | Detala priskribo de dokumenta video "La batalo de Chilio" | Sendependa Centro de Amas-komunikiloj en urbo Santiago | Lokoj de projekciadoj de FELCO en intinera parto de la Festivalo |

komentu chi raporton
MOBILIZO POR PACO Aug 03
Libana komunumo mobilizas la urbon São Paulo

En la urbo São Paulo estas la plej granda libana komunumo ekster Libano: el la 6 milionoj da libananoj kaj iliaj posteuloj vivantaj en Brazilo, preskaú 2 milionoj loghas en la urbo São Paulo. Tio montras la gravecon, kiun la libana cheesto signifas por la disvolvigho de la urbo, kaj ankaú la simbolan lokon, kiun la urbo São Paulo reprezentas por Libano. Pro tio ke la ekvilibro de religia reprezentado estas afero delikata, ekde la jaro 1932-a ne farighas popol-nombrado en Libano. Oni supozas ke la libana loghantaro en Brazilo estas pli granda ol tiu de Libano mem.

Chi-tiel la libana komunumo en la urbo São Paulo, kunordige de Solidareca Komitato de Arabaj Popoloj, instigas la tiel nomitajn "Ago-tagojn por la Paco" kontraú la israela atako al Libano. La ago-tagoj konsistas en la jenaj aranghoj: parta fermado de la komerco en kvartalo Brás, strato "25-a de Marto" kaj aliaj lokoj de elstara libana komunumo, vendredon, la 4an de aúgusto; granda marshado por la paco, dimanchon, la 6-an de aúgusto, je la 10-a horo matene ekde Placo Oswaldo Cruz (che metro-stacidomo Paraíso) por kolekti subskribon de peticio postulanta de la brazila registaro: 1) publikan kontraústaron al la amasmurdo de la palestina kaj libana popoloj, kiu mortigis pli ol 10 brazilanoj kaj iliaj familianoj; 2) nesubskribon de Traktato Por Libera Komerco inter MERCOSUL kaj Israelo; 3) tujan revokon de la Ambasadoro de Brazilo en Israelo kiel rimedon de protesto.

Fotoj: [ [São Paulo] Komercistaro funebras kontraú la israelaj atakoj | [São Paulo] Fotoj pri la manifestacio kontraú la atakoj fare de Israelo - I | II |

komentu chi raporton
LOGHEJO Jul 09
Sendomigo minacas 40 familiojn en São Paulo

La 12-an kaj 17-an de julio chirkaú 40 familioj perdos siajn loghejojn en la chefurbo de la brazila provinco São Paulo pro registara sendomigo. Nun tiuj homoj loghas en kvin domoj kaj en hotelo che strato Conselheiro Lafaiete, apud la metroa stacidomo "Bresser".

Lastsabate, vespere de la 8-a de julio ili provis okupi domon neprizorgatan jam de 10 jaroj che strato Frei Gaspar. La agadon nuligis la polico, kio rezultigis areston de aktivulo de Movado por la Rajto je Loghejo (Movimento pelo Direito à Moradia - MDM). La aktivulo estis tamen preskau tuj liberigita.Tiuj familioj havas pasintecon de rezistado: ili tendumis dum preskaú 20 tagoj antaú la sidejo de Kompanio por Domkonstruo kaj Urba Disvolvigho (Companhia do Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU), kaj alfrontis sendomigojn che strato Mooca kaj ankaú che strato Consolação.

Ghis nun neniu alternativo estas proponita al ili fare de la registaraj instancoj. Intertempe oni malpermesis ilin okupi aliajn forlasitajn domojn en la urbo.

komentu chi raporton
LA INDIGHENA AFERO Jun 04
Pligrandighas murdado de indighenoj. Genocido minacas popolojn.

En la lastaj tri jaroj, 127 indighenoj estis murditaj en Brazilo. 50 el ili en la provinco Mato Grosso do Sul. Tiuj informoj estas en la raporto "La Perforto kontraú Indighenaj Popoloj en Brazilo" disvastigita de Misia Indighena Konsilantaro - Conselho Indigenista Missionário (CIMI) - la lastan 31-an de majo. Laú antropologo Lúcia Rangel, organizanto de la esploro, povas esti karakterizata kiel genocido la situacio de Guarani-Kaiowá-aj indighenoj  de Mato Grosso do Sul, kie 29 indighenoj estis murditaj nur en 2005.

Multaj el tiuj murdoj estis antaúmenditaj. La raporto montras ankaú pligrandighon de la kvanto de murdprovoj, mort-minacoj, korpaj lezoj, seksperfortoj kaj invadoj de indighenaj teritorioj.

La raporto  asertas ankaú tion ke en Brazilo estas 17 indighenaj etnoj suferantaj pro genocida praktiko.  La pligravigho de la minaco shuldighas al la ekspansio de la terkultura limo, nur antaúnelonge atinginta Amazonion.

komentu chi raporton
LATINA AMERIKO May 02
Bolivio shtatigas gason kaj petrolon

Laú neatendita maniero, la bolivia Unua de Majo estis signita per la okupo, per armeaj trupoj, en la instalajhoj de brazila entrepreno PETROBRAS en Bolivio. La agado, en kiu partoprenis prezidanton mem Evo Morales, en unu el la rafinejo, signis la komencon de la shtatigo de gaso kaj petrolo. Bolivia vic-prezidanto, Álvaro Garcia, asertis ke la gelaborantoj de energia shtata entrepreno Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) kaj militistoj komencis prenu sur sin la kontrolon de 56 petrolaj instalajhoj. Antaú nelonge, COB (Central Obrera Boliviana) unu el la chefaj politikaj fortoj soci-politikaj plendis pro la malmultaj progresoj de la registaro pri la shtatigo de la naturaj rimedoj. Paralele kun la mobilizighoj okaze de la Unua de Majo, alvokitaj de MAS ( Movimento ao Socialismo) - partio de prezidanto Evo Morales - COB estis alvokinta mobilizighon por forpeli "la negacion de Evo Morales elpeli la transnaciajn entreprenojn, shtatigi sen monkompenso la gason kaj la petrolon kaj chesigi la regadon de nov-liberalismo kaj posedantoj de teroj". Ankoraú ne eblas mezuri la impakton de la decido de la bolivia registaro en la rilatoj kun COB, kiuj kune kun la multnaciaj entreprenoj estis surprizitaj pro la dekreto.

La brazila registaro estis surprizita kaj alvokis kunsidon matene de la 2a de majo, marde, por taksi la decidajn agojn. La brazilaj amas-komunikiloj kaj la dekstraj fortoj jam montris indicojn ke ili esploros la okazintajhon por postuli de la brazila registaro ian reprezalion. La situacio klinighas esti pli kompleksa char tuj post la dekreto, Evo Morales promesis shtatigi chiujn naturajn rimedojn de la lando. "Ni estas komencantaj shtatigi la hidrokarbonojn. Morgaú estos la minekspluatado kaj la arbaraj rimedoj. Temas pri chiuj naturaj rimedoj".

komentu chi raporton
GESTUDENTA LOGHEJO Apr 07
Geloghantoj de Gestudenta loghantejo estas elpelitaj!

Ekde la 3a de aprilo, la geloghantoj de la Rio-de-Jhanejra Domo de Gestudentoj , en urbo Niteroj', estas tendumantaj ekster ilia Domo, el kiu ili estis elpelitaj. La Rio-de-Jhanejra provinca registaro altrudis novan statuton kaj novajn regulojn por la funkciado de la Domo, sed la gestudentoj, kiuj ne konsentis aú kiuj ne partoprenis la novan elektan proceson estis elpelitaj pere de justica ordono (pri redono de posedajho de la konstruajho al la registaro), pere de help-agado de la provinca militista polico. Kelkaj posedajhoj de la gestudentoj estis transportitaj al la urba registara deponejo kaj tie restos ghis ili pagos tarifon kaj frajton por repreni ilin.

Ekde jaro 2003, la Rio-de-Jhanejra provinca registaro efektivigas decidojn por malplenigi kaj prov-fermi la la Rio-de-Jhanejran Domon de Gestudentoj, sed la gestudentoj sukcese rezistadis. La Domo ekzistas jam de jardekoj kaj oni jam provis malfermi ghin divers-foje. La gestudentoj estas tendumantaj per nedifinita tempo, serchante solvon por la problemo, sed la registaro vershajne estas necedema.

Sciu pli:

Fotoj: [ I II ]

[ Teksto pri la lukto por studanta loghejo en UFF en jaro 2003 |  kontraú-konstituciajha elpelo de gestudentoj en urbo Niteroj']

komentu chi raporton
TUTMONDA REZISTADO Mar 26
Geaktivuloj de Indymedia de Belorusujo petas solidarecon

Laú geaktivuloj de Indymedia de Belorusujo en urbo Minsk, en la lasta nokto (la 24an de marto) je la 03:30a horo frumatene, OMON detruigis tendaron kiu estis organizita en la centro de la urbo por protesti kontraú la fraúdo en balotoj en Belorusujo. Inter 30 kaj 40 tendoj estis detruitaj kaj chirkaú 500 homoj estis malliberigataj. Inter la tendoj detruitaj estas tiu de Indymedia de Belorusujo kaj multaj malliberigatoj estas radikalaj geaktivuloj kiel tiuj de anarki-punka bando Deviation (la kantisto Stas Pochyobut) kaj la geeldonistoj de humora revuo anarkiisma Navinki. Chi tiuj malliberigatoj estis sovaghe brutigitaj. La policaj arestejoj jam estas plenaj kaj la homoj arestitaj che Strato Oktobro estis transportitaj al nekonataj lokoj for de la urbo: laú informoj, al urbo Zhodino. La ghusta loko de la arestejo, la kondichoj en kiuj trovighas la malliberigatoj kaj la akuzoj al ili direktitaj estas nekonataj. Geaktivuloj de Indymedia stimas ke miloj da homoj estis arestitaj en la lastaj 10 tagoj en tuta Belorusujo. Geaktivuloj belorusaj petas iu ajn solidarecon kaj agon che la ambasadorejoj de Belorusjuo en la tuta mondo!

Belorusaj geaktivuloj petas iun ajn solidarecon kaj agojn che la ambasadorejoj (1) (2) en la tuta mondo.

Videoj:19/03/2006 (1)  (2)  25/3/2006 (3)

komentu chi raporton
   
Arquivo de editoriais
 
 
  Shanghu la paghan koloron de sca
 
 
Vidu la kalendaron pri la manifestacioj
 
lastaj novajhoj
 
Publikigu tie chi vian raporton
 
Text Prefeitura de SP deve rever calendário de obras dos corredores de ônibus
21-04-2015 09:13

Image Mesmo transportando 31% dos brasileiros, carro e moto consomem 85% dos gastos
21-04-2015 09:11

Text [MG] Relatório do Igam mostra Serra Azul vazio em maio
21-04-2015 08:58

Text Paraphysique de synecdoque
21-04-2015 02:47

Image O CAMALEÃO OPORTUNISTA DO PCO E SEUS DISPARATES
20-04-2015 23:34

Text Totalmente descontrolado, Lula publica vídeo dizendo que vai salvar a todos
20-04-2015 23:31

Text Eduardo Paes, prefeito do Rio, quer destruir o Aterro do Flamengo
20-04-2015 15:37

Image Implante Dentário Curto
20-04-2015 14:51

Image [LDE] Não tem arrego!
20-04-2015 13:36

Text Prolifera el mal Diagnóstico y drogar con psicoestimulantes.
20-04-2015 13:21

Text "Trem Útil" monitora estações de aluguel de bikes
20-04-2015 12:57

Text Contra terceirização CUT promete Greve Geral e ameaça empresas
20-04-2015 10:17

Text Professor de SP tem reajuste, mas ganha menos que servidores
20-04-2015 10:12

Text Prefeitura de Mangaratiba frauda licitações na área de saúde
20-04-2015 09:51

Image Anjos Guerreiros do Curdistão
20-04-2015 09:39

Text A história do idioma guarani na cultura brasileira
19-04-2015 18:31

Image La bondad de la humanidad está amenazada
19-04-2015 17:33

Text Dilma anuncia homologação de terras indígenas e concurso para Funai
19-04-2015 16:46

Text Rio de Janeiro vai ganhar mais uma ciclovia, a pedido de estudantes
19-04-2015 16:38

Image A luta dos Munduruku contra as hidrelétricas no rio Tapajós
19-04-2015 16:17

Text Dia do Índio
19-04-2015 15:21

Text Isto É mentira
19-04-2015 15:19

Text [SP] Parque Max Feffer terá 1,6 km de ciclovia
19-04-2015 09:29

Text [SC] Avenida Marronzinho terá ciclovia e passarela
19-04-2015 09:28

Image Blogueira feminisla, "Lola", deseja a morte de opositores políticos
19-04-2015 03:03

Image Ele plantou 17 mil árvores na beira de um rio e gerou o primeiro parque linear d
19-04-2015 02:20

Text Réu pode ser testemunha?
19-04-2015 01:46

Image Chile começa colheita de maconha para uso medicinal contra câncer
18-04-2015 21:05

Image Israel e Kurdistão: passado e presente
18-04-2015 11:43

Text OAB Apoia Terroristas Muçulmanos Nos Exames da Ordem
18-04-2015 09:07

Text Londrina desiste de BRT, e implantará o BHLS
17-04-2015 23:12

Image Táxis elétricos no Rio evitam emissões de nove toneladas de CO2
17-04-2015 23:04

Image Novos perfis de usuários de bicicleta vão surgindo em Fortaleza
17-04-2015 17:31

Text Após reunião, Serttel garante que BikeBH vai melhorar
17-04-2015 17:29

Image Parados há 35 dias, professores estaduais mantêm greve e fecham Paulista
17-04-2015 17:23

Image ONG leva agricultura urbana à região carente de SP
17-04-2015 17:13

Image Estamos vivendo os ultimos dias?
17-04-2015 17:02

Image Torcedor de Boteco
17-04-2015 15:28

Text Detran-PE começa a cobrar respeito aos ciclistas nos testes para tirar CNH
17-04-2015 12:56

Text Sebrae explica os benefícios que o comércio pode ter com o aumento de ciclistas
17-04-2015 12:52

Image Operaciones psicológicas por el fbi diseñan para manejar a un loco destino
17-04-2015 12:25

Text A Operação Lava Jato do MPF
17-04-2015 12:15

Text World Bank Announces Package of Aid and Loans to Ebola-Affected Countries
17-04-2015 11:19

Image Mídia esportiva televisiva elitiza futebol
17-04-2015 09:02

Image PRISÃO DE VACCARI E AMEAÇA A DIRCEU: LAVA JATO NÃO PASSA DE NOVA FARSA
17-04-2015 06:54

Text Paraphysique de l'anarchisme
17-04-2015 02:33

Generic Chiapas - Boca en Boca - Abril 2015
16-04-2015 23:20

Text Emmanuel Cancella cagando no CMI
16-04-2015 16:15

Image Compensação ambiental em SP poderá ser feita com jardins verticais e telhados ve
16-04-2015 13:51

Text Aécio Neves, um corrupto carimbado, pede o impeachment da presidente
16-04-2015 12:19

Image Green Card como obter o seu para USA.
16-04-2015 08:22

Image algumas pequenas contradições na idéia de se permitir terceirização de tudo ...
16-04-2015 01:52

Text Terceirização, a impossível saída para crise
16-04-2015 01:18

Image Meu c*u explodiu!
15-04-2015 17:05

Image Tesoureiro e Alfaiate do PT são presos acusados de [costurar pra fora]
15-04-2015 16:47

Text Lei de redução da mediocridade mental
15-04-2015 16:46

Text Juiz Sérgio Moro sob suspeição
15-04-2015 16:35

Text Comunicação e direitos humanos são temas de Prêmio de Jornalismo
15-04-2015 14:40

Text [CE] Zona oeste de Fortaleza recebe ciclofaixa de mão dupla na quarta (15)
14-04-2015 21:13

Image Escola em SP cultiva horta hidropônica e usa alimentos na merenda
14-04-2015 20:23

Image Companhia de trânsito de Recife estuda viabilidade de faixa pintada por ativista
14-04-2015 20:19

Text A Verdadeira Reforma Política para o Brasil: DEMOCRACIA DIRETA CORPORATIVA
14-04-2015 18:23

Image MG pode ganhar novos empreendimentos solares e eólicos
14-04-2015 18:07

Image Recife aprova lei que obriga novas construções a terem telhado verde
14-04-2015 18:05

Image Rio aprova projeto que substitui vagas de carros por áreas de convivência
14-04-2015 18:00

Image Greenpeace associa desmatamento amazônico à crise hídrica
14-04-2015 17:55

Image MÍDIA CORPORATIVA PRÓ-IMPERIALISTA DETONA VEIAS IDEOLÓGICAS DE EDUARDO GALEANO
14-04-2015 15:55

Text O protesto meio cheio
14-04-2015 13:11

Text O Governo Temer/Levy tentam girar para trás a roda da história
14-04-2015 13:02

Image 15 DE ABRIL: CONTRA A PRECARIZAÇÃO E O AJUSTE NEOLIBERAL, CONSTRUIR GREVE GERAL
14-04-2015 08:38

Text Lei Brasileira da Inclusão vai garantir o ir e vir de todos
13-04-2015 22:53

Image Curitiba: Prefeitura instala 120 semáforos para pessoas com mobilidade reduzida
13-04-2015 22:51

Text Prefeitura vai mudar sistema de bikes públicas em SP
13-04-2015 22:48

Text Sabesp anuncia redução drástica em investimentos para o tratamento de esgoto
13-04-2015 22:41

Text EUA anunciam corte de 28% de suas emissões até 2025
13-04-2015 22:38

Text Cidades podem economizar US$ 24 a cada US$ 1 investido em ciclovias
13-04-2015 22:37

Image Lançamento do Comitê de Solidariedade ao Povo Curdo (RS)
13-04-2015 20:50

Text "Não podemos permitir a redução da maioridade penal", afirma Dilma Rousseff
13-04-2015 17:45

Image - A DOR DA INJUSTIÇA NUNCA PRESCREVE !!!
13-04-2015 14:34

Image [RN] Mostra de vídeos sobre neocolonialismo e resistências
13-04-2015 12:50

Text Paris vai triplicar ciclovias até 2020
13-04-2015 09:53

Text São Paulo quer mais calçadas, ciclovias e um trânsito "mais calmo"
13-04-2015 09:34

Text Fiscalização fica para trás
13-04-2015 09:26

Text Apenas uma das cinco obras de mobilidade prometidas entre Cuiabá e Várzea Grande
13-04-2015 09:25

Text Por que a Educação no Brasil é tão ruim?
13-04-2015 07:52

Text Em vez de seduzir os Pobres, o Movimento Cansei afugenta muitos Coxinhas
13-04-2015 07:01

Text Quem mente mais: Os Organizadores, a PM ou o Datafolha?
12-04-2015 23:57

Image Ciclistas espalham bicicletas brancas para protestar contra mortes em MT
12-04-2015 20:44

Text Com 6 km de extensão, primeira ciclofaixa será inaugurada em Cuiabá
12-04-2015 20:41

Text Campinas prevê 123 km de ciclovias em 20 bairros
12-04-2015 20:39

Image COXINHAS DA REAÇÃO PUXAM O FREIO NA PAULISTA: PROTESTOS SÃO BEM MENORES QUE 15M
12-04-2015 18:27

Text Escola da Tanzânia está salvando meninas de serem trocada por cabeças de gado
12-04-2015 17:56

Text Para entender os protestos de domingo
12-04-2015 15:07

Text Artigos que não constam do arquivo de notícias do CMI
12-04-2015 14:04

Image Sessão de cinema africano dia 18 de abril na PUC Consolação
12-04-2015 12:24

Image MANIFESTAÇÕES PERDEM FORÇA NO DIA 12 PELO RECADO DE OBAMA AOS TUCANOS
12-04-2015 05:54

Text Prefeitura de SP propõe que ciclovias sejam inclusas no PAC
11-04-2015 19:24

Text Governo do Ceará apresenta plano para concluir obra do VLT
11-04-2015 19:20

Text Projetos de mobilidade com baixa emissão de carbono no Brasil receberão US$ 6 mi
11-04-2015 19:17

Text Quando as empresas de comunicação vão pagar a receita federal
11-04-2015 18:43

Image Meu Espião Favorito
11-04-2015 18:12

Image Anjos guerreiros curdos
11-04-2015 17:44

Image ACORDO EUA-IRÃ: OBAMA RECUA PARA COOPTAR COM ?ABRAÇO DE URSO? O GOVERNO ROHANI
11-04-2015 07:19

Text Terceirização é a precarização da mão de obra do trabalhador
10-04-2015 17:47

Text Juiz é deus
10-04-2015 16:40

Image Projeto de Lei regulamenta REGISTRO de empresas em nome de terceiros:OS LARANJAS
10-04-2015 10:17

Image PT FEZ DEMAGOGIA NA CÂMARA CONTRA PL4330, MINISTROS APOIARAM
09-04-2015 16:44

Text A sociedade precisa conhecer os ratos e as bengalas que estão atrás das ...
09-04-2015 16:15

Text Leroy Merlin abre vagas de emprego em Campo Grande - MS
09-04-2015 11:39

Image LEIA A MAIS RECENTE EDIÇÃO DO JORNAL LUTA OPERÁRIA, Nº 294, 1ª QUINZENA DE ABRIL
09-04-2015 11:12

Tio chi estas kolumno por libera publikigo. SCA ne respondecas pri la enhavo de tiuj artikoloj

Arquivo de notícias